Ma造szomania.com - Adam Ma造sz & Skoki Narciarskie
 

: Wspomnienia z Sapporo W. Fortuny cz. I
: Wspomnienia z Sapporo W. Fortuny cz. II
: Wywiad z Andreasem Kuettelem
: Wywiad z Jernejem Damjanem
: Wywiad ze Stefanem Hula
: Wywiad z Gregorem Schlierenzauerem


Mistrzostwa Polski

HISTORIA MISTRZOSTW POLSKI W SKOKACH NARCIARSKICH

Historia MP w narciarstwie klasycznym si?ga 1920 roku. Wtedy to w Zakopanem na Anta?闚ce rozegrano pierwszy konkurs skok闚 w ramach MP. Zwyci??y? Leszek Paw?owski ze Lwowa skokiem na odl. 14 m !!! W 1921 r. wygra? Aleksander Rozmus p?niejszy olimpijczyk i czo?owy skoczek Polski. Rok p?niej MP przeprowadzono w marcu we Worochcie, gdzie ponownie wygra? Rozmus. W 1923 na MP w S?awsku Rozmus by? drugi, wygra? za? Andrzej Krzeptowski I. Gospodarzem kolejnych MP by?a Krynica (1924), gdzie wygra? Henryk Muckenbrunn. W p?niejszych latach mo?na zaobserwowa? znacz?cy rozw鎩 skok闚 narciarskich. Zawodnicy zacz?li pokonywa? granic? 30 metr闚. Pierwszym, kt鏎y tego dokona? by? Stanis?aw G?sienica – Sieczka na Krokwi w 1925 r. (36 metr闚 – pierwszy oficjalny rekord skoczni). Jednak najwi?ksz? gwiazd? polskich skok闚 lat 30 – tych by? niezapomniany Stanis?aw Marusarz. Swoje pierwsze z?oto na MP Marusarz zdoby? jako dziewi?tnastolatek w 1932 roku i nie odda? przez kolejnych osiem lat a? do II wojny ?wiatowej. Pierwsze po wojnie Mistrzostwa Polski rozegrane w 1946 roku w Zakopanem wygrywa znowu Marusarz pokonuj?c o 1,5 m magiczn? wtedy granic? 70 metr闚. Kolejne MP r闚nie? w stolicy Tatr wygrywa Jan Kula. W 1948 roku w Karpaczu „na tron” wraca Marusarz (40 i 50,5 m), potwierdzaj?c sw鎩 prymat r闚nie? rok p?niej. 29 stycznia 1950 r. w otwartych Mistrzostwach Polski na Krokwi zwyci??a Jan Kula, ale ju? w 1951 r. zn闚 w Zakopanem bezkonkurencyjny by? wiecznie m?ody Stanis?aw Marusarz ( 63 i 69,5 m ). Podobnie rzecz si? mia?a w 1952 r. na Krokwi. Marusarz mia? wtedy 39 lat. Rok p?niej na zawodach w Szczyrku tytu? wywalczy? Aleksander Kowalski z „Gwardii Zakopane”. 8 maja 1954 roku na skoczni w Dolinie Malinki w Wi?le zwyci??y? Antoni Wieczorek ze szczyrku (72 i 69,5m) przed Janem Kul?. Czwarty by? nie kto inny tylko St. Marusarz (65 i 69,5m). W 1955 roku na Krokwi Marusarz (42 lata !!!) by? trzeci (75 i 77m). Wyprzedzili go tylko Andrzej G?sienica – Daniel i Antoni Wieczorek. Nast?pne Mistrzostwa Polski przeprowadzono w Szklarskiej Por?bie, gdzie tryumfowali zawodnicy „CWKS” W?adys?aw Tajner przed Romanem G?sienic? – Sieczk?. Tajner wygrywa? r闚nie? rok i dwa lata p?niej. W 1959 roku na zawodach w Zakopanem zdetronizowa? go Zdzis?aw Hryniewiecki (Gangster). Trzeciego wtedy Tajnera wyprzedzi? jeszcze Jan Furman. W 1960 roku zwyci??a Gustaw Bujok . Mistrzostwa Polski w 1961 roku rozegrano na Wielkiej Krokwi, gdzie punkt K wynosi? ju? 90 metr闚. Zwyci??a wtedy J霩ef G?sienica – Bryjak. Rok p?niej tryumfuje Piotr Wala z KKS Bielsko, kt鏎y wygra? tak?e w roku 1963. Od roku 1964 do anna?闚 Mistrzostw Polski w skokach wpisuje si? po raz pierwszy J霩ef Przyby?a, kt鏎y rok p?niej oddaje tytu? dla Andrzeja Sztolfa. Ale ju? w 1966 roku Przyby?a zn闚 jest najlepszy. Na MP w roku nast?pnym w Zakopanem na ?redniej Krokwi Przyby?a r闚nie? jest nie pokonany, lecz na Wielkiej Krokwi jest trzeci, uznaj?c wy?szo?? Erwina Fiedora i Andrzeja Sztolfa. Skocznia w Wi?le Malince go?ci?a skoczk闚 na Mistrzostwach Polski w roku 1968. Ponownie najlepszy jest Fiedor przed Przyby??. Rok 1969 zapisa? si? przekroczeniem po raz pierwszy w Polsce 100 metr闚. Dokona? tego na Wielkiej Krokwi Tadeusz Pawlusiak (103 i 102,5m). W 1970 roku ponownie Wis?a by?a gospodarzem MP a zwyci?zc? Zakopia?czyk Stanis?aw G?sienica – Daniel. Rok p?niej w Wi?le wygrywa Adam Krzysztofiak. Rok 1972 to rok tryumfu olimpijskiego Wojciech Fortuny, kt鏎y zdobywa r闚nie? Mistrzostwo Polski na Wielkiej Krokwi (109 i 108,5m). Ale ju? na ?redniej Krokwi Fortuna by? dopiero sz鏀ty. Bezkonkurencyjny ponownie okaza? si? Krzysztofiak. W roku 1973 w Szczyrku wygrywa Tadeusz Pawlusiak, kt鏎y jednak na du?ej skoczni w Malince musia? uzna? wy?szo?? Czes?awa Janika. O swoim istnieniu przypomnia? Mistrz olimpijski Wojciech Fortuna, kt鏎y by? trzeci. W 50 – lecie Krokwi w Zakopanem w 1975 roku wygrywa zawodnik gospodarzy St. Bobak, ustanawiaj?c nowy rekord skoczni wynikiem 115,5 metra. Rozpocz??a si? wtedy era Bobaka, kt鏎y tytu?u nie odda? a? do 1980 roku. Wtedy to pojawi? si? znany dobrze nam wszystkim Jan Fijas, kt鏎y przez 13 kolejnych lat nie da? si? pokona? ?adnemu innemu skoczkowi w kraju.

ADAM MA?YSZ W MISTRZOSTWACH POLSKI
W 1993 roku na Mistrzostwach Polski, na ?redniej Krokwi w Zakopanem po raz pierwszy zaprezentowa? si? Adam Ma?ysz. Zaj?? 14 miejsce po skokach na odl.64,5 i 70 m. Pierwszy by? w闚czas Robert Zygmuntowicz (81,5 i 80,5) przed Janem Kowalem (80,5 i 80m). Rok p?niej r闚nie? na obiektach w Zakopanem Ma?ysz zosta? wicemistrzem Polski na Wielkiej Krokwi (106,5 i 109,5). Zwyci??y? z bardzo du?? przewag? punktow? Wojciech Skupie? (111,5 i 117m), trzeci by? Stanis?aw Stupski (99 i 111,5m). Siedemnastoletni Ma?ysz zosta? tego roku Mistrzem Polski na ?redniej Krokwi (79,5 i 78m) przed Stanis?awem Stupskim (67,5 i 79m) oraz Andrzejem M?ynarczykiem (67 i 69,5m). W 1995 roku MP odby?y si? 18 lutego na skoczni im. Zdzis?awa Hryniewieckiego pod Prze??cz? Salmopolsk?. Wygra? w nich Wojciech Skupie? (81,5 i 77m). Ma?ysz w swojej drugiej pr鏏ie mia? upadek i straci? tym samym szans? na dobra lokat?. Jednak na Wielkiej Krokwi Adam udowodni?, ?e jest najlepszy w kraju. Po dw鏂h skokach na odleg?o?? 124m zdoby? z?oto. Srebro wywalczy? Skupie? za? br?z Robert Mateja. W 1996 roku na ?redniej Krokwi zwyci??a Skupie? (85 i 81m) przed Ma?yszem (87,5 i 76m). Na Wielkiej Krokwi zawodnicy zamienili si? miejscami. Adam Ma?ysz odda? skoki na odleg?o?? 123,5 i 119m a Skupie? 117 i 103,5m. Kolejny tytu? Mistrza Polski Adam zdoby? rok p?niej w rodzinnej Wi?le skacz?c 104 i 105,5m. Srebro wywalczy? ?ukasz Kruczek (104,5 i 95,5m) trzeci by? Bart?omiej G?sienica – Sieczka (91 i 98m). W sezonie olimpijskim i po nim Ma?ysz zanotowa? zni?k? formy. Dopiero czwarte miejsce w 1999 roku na ?redniej Krokwi w stolicy Tatr. W drugim konkursie na Wielkiej Krokwi Adam staje na najni?szym stopniu podium, zwyci??a Robert Mateja. W marcu 2000 roku wraca Wielki Adam Ma?ysz ! Zdobywa dwa tytu?y indywidualne Mistrza Polski i z?oty medal dru?ynowo. W tr鎩ce w obu konkursach znale?li si? Robert Mateja i Wojciech Skupie?. Rok 2001 bezsprzecznie nale?a? do Adama Ma?ysza, kt鏎y dzi?ki fenomenalnym skokom deklasowa? rywali, ustanawia? rekordy ?wiatowych skoczni, zdoby? z?oty i srebrny medal Mistrzostw ?wiata w Lahti. Jednak tego roku nie wzi?? on udzia?u w Mistrzostwach Polski z powodu choroby. W pierwszy konkursie wygra? Wojciech Skupie? (105 i 95m) przed Robertem Matej?(96 i 91,5m) i Tomaszem Pochwa?? (96,5 i 88,5m). W Szczyrku za? zwyci??y? ?ukasz Kruczek ( 98,5 i 90,5m), srebro zdoby? Wojciech Skupie? (83,5 i 88m) a br?z syn Apoloniusza Tajnera Tomis?aw (84,5 i 85m). 27 marca 2002 na ?redniej Krokwi skokami na odleg?o?? 81,5 i 89m Adam wygrywa zawody przed Marcinem Bachled? (77,5 i 79,5m) i Wojciechem Skupieniem (76 i 78m). Dru?ynowo z?oto dla skoczk闚 KS Wis?a m in. dla Adama Ma?ysza. W grudniu 2002 rozegrano konkursy na Wielkiej Krokwi. Ma?ysz zdeklasowa? rywali ustanawiaj?c swoim drugim skokiem rekord skoczni 136,5m. Drugie miejsce zaj?? T. Pochwa?a(130 i 125,5m) a trzecie R. Mateja (127,5 i 120m). W Mistrzostwach Polski 2003 r闚nie? tryumfowa? Adam Ma?ysz. Wygra? zdecydowanie, zdobywaj?c 10 tytu? mistrzowski. 29 stycznia 2004 na skoczni Orlinek w Karpaczu (K85) po raz kolejny Adam zdobywa Mistrzostwo Polski, ko?cz?c zawody z nowym rekordem skoczni ( 94,5m). Nasz znakomity skoczek na prze?omie swoich wyst?p闚 w Mistrzostwach Polski (1993-2004) zdoby? 11 z?otych medali indywidualnie i 3 z?ote dru?ynowo. Wszyscy, kt鏎zy ?ledz? sukcesy Adama wiedz?, ?e to na pewno jeszcze nie koniec;)

Strona i ca豉 jej zawarto嗆 jest w豉sno軼i ©2001-2010 Ma造szomania.com
Wszelkie prawa zastrze穎ne.

Oskryptowanie:ㄆkasz Kokoszkiewicz