Ma造szomania.com - Adam Ma造sz & Skoki Narciarskie
 

: Wspomnienia z Sapporo W. Fortuny cz. I
: Wspomnienia z Sapporo W. Fortuny cz. II
: Wywiad z Andreasem Kuettelem
: Wywiad z Jernejem Damjanem
: Wywiad ze Stefanem Hula
: Wywiad z Gregorem Schlierenzauerem


Lata 1994-2010

Sezon 1994/1995
Trener Pavel Mikeska odkrywa wielki talent. Jest nim Adam Ma?ysz z Wis?y. Ju? w pierwszym sezonie start闚 m?ody, bo zaledwie siedemnastoletni skoczek zaczyna uzyskiwa? wspania?e wyniki. Szczeg鏊nie utkwi? w pami?ci mog? odbywane w po?owie marca 95 roku w Thunder Bay Mistrzostwa ?wiata. Wcze?niej polski skoczek najwy?ej plasowa? si? podczas turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku, na 17 miejscu. Nikt jednak nie m鏬? si? spodziewa? tego co nast?pi pod koniec sezonu w kanadyjskich mistrzostwach. Prawie nikomu nie znany skoczek podczas konkursu na ?redniej skoczni zajmuje 10 miejsce pokonuj?c mi?dzy innymi Dietera Thom? oraz Espena Bredesena. Ju? po tym konkursie zacz?to m闚i? o narodzinach wielkiego talentu swiatowych skok闚. Kilka dni p霩niej Ma?ysz potwierdza ?e drzemie w nim ogromny potencja?. Podczas rywalizacji na du?ej skoczni zajmuje 11 pozycj?, zostawiajac w pokonanym polu br?zowego medalist? ze skoczni ?redniej Mik? Laitinena. W klasyfikacji pucharu ?wiata Adam Ma?ysz zdoby? 40 punkt闚, pi?ciokrotnie goszcz?c w finalowej "30" zawod闚. Og鏊nie w sezonie 94/95 Adam zliczy? 10 konkurs闚 pucharu ?wiata i dwa w ramach M?. Kibice z wielkimi nadziejami mogli oczekiwa? kolejnego sezonu.

Sezon 1995/1996
Nowy sezon Adam Ma?ysz rozpoczyna? z celem wej?cia do czo?闚ki skoczk闚. To mu si? uda?o ju? podczaspierwszych zawod闚 o P? w Lillechamer. Adam zaj?? bardzo dobre 12 miejsce i po raz pierwszy w karierze notowany by? w pierwszej "15" P?. Jednak dzie? kolejny w Norwegii nie by? ju? tak udany. Polak nie znalaz? nawet miejsca w fina?owej "30". W ko?c闚ce roku 95 przytrafi? si? Ma?yszowi jeszcze dobry wyst?p w Oberstdorfie, 11 miejsce. Ale to by? dopiero przedsmak wspania?ych start闚 niespe?na osiemnastoletniego skoczka z Wis?y. Od nowego roku Adam dzi?ki swoim wynikom trafia do ?cis?ej ?wiatowej czo?闚ki. Pocz?tek mia? miejsce 13 stycznia w Engelbergu. Podczas sobotniego konkursu Ma?ysz po raz pierwszy zajmuje miejsce w czo?owej "10" zawod闚, plasuj?c si? na 9 pozycji. Dzie? p霩niej polak poprawi? t? pozycj? o jedno oczko. Nast?pnie W Sapporo kolejne 8 miejsce. Wspania?e wyniki odnosi r闚nie? podczas zmaga? w Zakopanem. W trakcie dw鏂h konkurs闚 Ma?ysz zajmuje kolejno 9 i 6 miejsce. Polskiemu skoczkowi jednak marzy?y si? miejsca na podium. Sta?o to si? faktem 18 lutego za oceanem, w ameryka?skim Iron Moutain. W pierwszym dniu rywalizacji Polak wyskakuje 9 miejsce, w drugi staje na drugim stopniu podium! W ko?c闚ce sezonu, w Turnieju Skandynawskim Ma?ysz potwiedza wy?mienit? dyspozycj?. 1 marca w Lahti 3 miejsce, 13 w Falun 2 pozycja. W ostatnich zawodach w Oslo nikt ju? nie mia? w?tpliwo?ci. Adam zwyci??a po raz pierwszy w karierze z zawodach P?. Prze?omowy sezon w karierze m?odego skoczka ko?czy si? 7 miejscem w klasyfikacji ko?cowej P?. Cztery miejsca na podium, w tym jeden triumf. Jedenastokrotnie Adam go?ci? w czo?owej "10" zawod闚 pucharowych. Wszystko to Adam Ma?ysz mia? potwierdzi? w kolejnym sezonie.....

Sezon 1996/1997
Lillechamer gosci?o skoczk闚 podczas inauguracyjnych zawod闚 o P? w sezonie 96/96. Kibice i trenerzy mieli wielk? nadziej? ?e i w tym sezonie polski skoczek Adam Ma?ysz dostarczy im niebywa?ych emocji. Pocz?tek jednak nie by? udany. W norweskich zawodach Ma?ysz wywalczy? zaledwie 3 punkty P? za 28 miejsce. Zdecydowanie lepiej skakanie wychodzi?o mu w Kuusamo, 19 i 13 miejsce. Napawa?o to zdecydowanym optymizmem. I s?usznie. Podczas P? w Libercu 15 grudnia Ma?ysz ociera si? o podium, zajmuj?c 4 pozycj?. Nast?pnymi zawodami by?y konkursy w ramach Turnieju Czterech Skoczni. Po nienejlepszym pocz?tku (22-Oberstdorf, 12- GAPA) w austriackiej cz??ci turnieju by?o wy?mienicie. Na "Bergisel" przypada 6 miejsce, w Bischofshofen drugiu stopie? podium. Wszystko to z?o?y?o si? na 8 miejsce w ko?cowej klasyfikacji Turnieju Czterech Skoczni. Nied?ugo po tym Ma?ysz ponownie wskakuje na podium zawod闚 P?. Tym razem w Engelbergu, przegrywa tylko z Peterk? i Thom?. Sprawa doj?cia na szczyt zrobi?a si? otwarta dla naszego skoczka. Nast?pnymi zawodami w kalendarzu by?y trzy konkursy w Japonii, dwa w Sapporo i jeden w Hakubie. 18 stycznia 1997, pierwszych zawod闚 z Sapporo nie pokaza?a ?adna stacja telewizyjna. Jak p霩niej si? okaza?o wielka szkoda dla kibic闚 Adama Ma?ysza. Polak po pasjanuj?cej walce ze Sturle Holseterem i Mikk? Laitinenem triumfuje. Dzien p霩niej tak dobrze ju? nie by?o. Polak ledwo co mie?ci sie w czo?owej "30", oddaj?c s?abe skoki, plasuje si? na 24 miejscu. Po tygodniu odpoczynku "cyrk Hofera" zawita? na olimpijsk? skoczni? do Hakuby. Kolejny raz m?odziutki Adam Ma?ysz pozostawia w pokonanym polu wszystkich przeciwnik闚. Wspania?e wyniki w kraju "kwitn?cej wi?ni" by?y ostatnimi w tym sezonie. Nadzieje jakie wszyscy wi?zali podczas mistrzostw ?wiata w Trondheim by?y tylko marzeniami jak si? okaza?o. Polak nie by? w stanie walczy? o medale, zajmuj?c dalekie pozycje. W ko?c闚ce sezonu przytrafi? mu si? jeszcze jeden dobry wyst?p. Podczas pucharowych zmaga? w Falun zajmuje 5 miejsce. W og鏊nej klasyfikacji P? 96/97 Ma?ysz uplasowa? si? na ?wietnym 10 miejscu. Jednak jego wyniki og鏊nie by? mocno w "kratk?". Czterokrotnie stawa? na podium, dwukrotnie zwyci??aj?c.

Sezon 1997/1998
Dwa sezony w ?cis?ej ?wiatowej czo?闚ce, wspania?e zwyci?stwa w Japonii. Adam Ma?ysz uznawany by? za czo?owego skoczka na ?wiacie. w przedsezonowych debatach typowano go do walki o olimpijskie medale. Chwalony trener Pavel Mikeska mia? powody do zadowolenia, praca z Ma?yszem uk?ada?a si? wzorowo, inni zwodnicy r闚nie? uzyskiwali wspania?e wyniki (Mateja kilkakrotnie w czo?owej 8 zawod闚 P?). Ambicje i plany na nowy sezon by?y r闚nie? wysokie. Jednak ju? pierwsze zawody o P? mog?y pokaza? ?e tylko na planach mo?e si? zako?czy?. W Lillechamer podczas "startu" pucharu ?wiata przychodzi wielkie zaskoczenie. Ma?ysz zajmuje w tych konkursachodpowiednio 44 i 42 miejsce. Pozostawa?y nadal nadzieje na sukcesy, w ko?cu Polak miewa? okresy skok闚 w kratk?. Podczas kolejnych zawod闚 w Predazzo Ma?ysz wywalczy? pierwsze 10 punkt闚 P?. I to napawa?o optymizmem. Na kr鏒ko. Dwa dni po?niej w Villach Adam jest dopiero 31. Kolejny przeci?tne wyst?py zaliczy? w Harrachovie- 21, i w Engelbergu- dwukrotnie 28. Przyszed? czas na Turniej Czterech Skoczni. Niestety powt鏎zenie wspania?ej pozycji z poprzedniego sezonu okaza?o si? niemo?liwe. Jedynie w drugim konkursie, w Garmisch- Partenkirchen zdo?a? znale?? si? w punktowanej 30, pokonuj?c w parze Arii-Pekka Nikkol?. Na skoczni Olimpijskiej uplasowa? si? na miejscu 24. Kompletnie nie wysz?y polakowi zawody w Innsbrucku oraz Bischofshofen. W ko?cowej klasyfikacji turnieju zaj?? 30 pozycj?. Kolejnymi konkursami o P? w kt鏎ych wystartowa? Adam Ma?ysz by?o Zakopane. Tutaj dwukrotnie udaje mu si? wywalczy? punktu do klasyfikacji P?. W pierwszym dniu przy bardzo ci??kich warunkach z not? 145 pkt zaj?? 23 miejsce. W niedziel?, podczas drugiego konkursu, ju? w bardzo korzystnych warunkach pogodowych skaka? podobnie jak dzie? wcze?niej. Pozwoli?o mu to tylko na 29 miejsce. Nikt ju? nie wierzy? ?e w Nagano b?dzie medal. Wiara ta ko?czy?a si? na awansie do "30". To niestety te? by?o zdecydowanie za wiele. Ma?ysz podczas olimpijskich zmaga? by? zaledwie t?em, bezbarwnym graczem. ?wiadcz? o tym 51 i 52 pozycja podczas rywalizacji w Nagano. Ostatnia cz??c sezonu to kontynuacja wynik闚 z Igrzysk. Jednak Polak pojecha? tylko na loty do Vickersundu, w kt鏎ych jedynie statystowa?. Tak zako?czy? si? tragiczny wr?cz sezon dla Adama Ma?ysza, kt鏎y kilka miesi?cy wcze?nie kojarzonym by? jako jeden z najlepszych skocz闚 m?odego pokolenia. Podsumowuj?c ten sezon trudno zwr鏂i? uwag? na cokolwiek. Kilika pozycji pomi?dzy 20 a 30 miejscem, to wszystko co osi?gn?? Ma?ysz podczas tego bardzo wa?nego sezonu. Ju? po ostatnich zawodach P? w Planicy, po tym jak pozostali podopieczni Pavle Mikeski dali plam?, zacz?to m闚i? g?o?no o zwolnieniu Czecha z funkcji trenera Polskiej kadry skoczk闚. S?abe skoki Ma?ysza tak podsumowa? Mikeska-"Ma?ysz wybija si? wci?? za wcze?nie, za wcze?nie i jeszcze raz za wcze?nie. Chcia?by wygrywa?, jak w poprzednich sezonach, a mu nie idzie. Wszyscy - dziennikarze te? - przyzwyczaili go, ?e jest najlepszy, wi?c chcia?by by? najlepszy i z?eraj? go nerwy. Niby nie wida? po nim tego stresu, ale on jest".

Sezon 1998/1999
Kolejny zimowy sezon skok闚 narciarskich 1998/1999 to prowdziwa kleska w wykonaniu Adama Ma?ysza. Du?y wp?yw na to mog?y mie? problemy na lini zawodnicy- trener. Wsp?praca Pavla Mikeski z Adamem Ma?yszem kompletnie si? nie uk?ada?a, co mia?o wp?yw na odnoszone wyniki na skoczniach. Jednak kadra by?a i mia?a jak co sezon pewne cele do osi?gni?cia. Ju? pierwsze zawody P? pokaza?y ?e mie s? one zbytnio wyg鏎owane. W inauguracyjnych zwodach w Lilliechamer nia bra? udzia?u Adam Ma?ysz. Podobnie by?o w Chamonix, Val di Fiemmie, Oberhoffie i Harrachovie. Pozostali podopieczni Mikeski prezentowali si? beznadziejnie, z trudem przechodz?c kwalifikacje do zawod闚. Jedyne punkty P? jakie Polscy skoczowie wywalczyli to dwa oczka za spraw? Wojciecha Skupienia podczas zawod闚 w Chamonix (5.12.98). R闚nie? Turniej Czterech Skoczni potwierdzi? kl?sk? naszych reprezentant闚, w tym Adama Ma?ysza. Najwi?kszymi sukcesami by?y wyst?py w zawodach g?闚nych, w serii KO. Adamowi Ma?yszowi udawa?o si? awansowa? do konkurs闚 w Oberstdorfie oraz w Innsbrucku. Jednak przeciwnicy z pary nie dawali wi?laninowi ?adnych z?udze?. Jedynie Skupieniowi uda?o si? pokona? raz swojego przeciwnika w serii KO. By?o to w Innsbrucku.Okaza? si? lepszy od Gerda Siegmunda, pokonuj?c go o 2,5 metra. Ostatecznie w tych zawodach Skupie? zaj?? 28 miejsce. Polska kadra w pucharze narod闚 po tym okresie sezoniu legitymowa?a si? 5 punktami P?, wywalczonymi przez Skupienia. Adam Ma?ysz nadal z dorobkiem zerowym.Pierwsze punkty do klasyfikacji P? Ma?ysz zdoby? podczas konkursu w Zakopanem. Zaj?? tam 27 miejsce. W drugim dniu rywalizacji na Wielkiej Krokwi by?o znacznie lepiej, 23 miejsce. Wydawa?o si? ?e forma Adama znacznie ro?nie, ju? pod wodz? nowego trenera kadry- Piotra Fijasa. Wszystkich zaskoczy?y zawody w Sapporo. Po pierwszej serii Ma?ysz za skok na 127,5 m zajmowa? drugie miejsce. By?o to ogromne zaskoczenia dla ?wiata skok闚. Ma?ysz powraca?... Jeszcze jednak nie. W drugiej serii Polak wyl?dowa? 29,5 metra blizej i spad? na 19 miejsce. Tak czy tak niez?e. W drugich zawodach na Okurayamie Adamowi nie poszcz??cilo si?. Nie zakwlaifikowa? si? nawet do punktowanej "30". Niezle Ma?ysz wypad? w pierwszych indywidualnych zmaganiach w Willingen
plasuj?c si? na 26 miejscu (14 zaj?? Robert Mateja). Mistrzostwa ?wiata w Ramsau by?y dla Adama niezbyt udane. W rywalizacji na skaczni K-90 po niez?ych skokach uplasowal si? na 27 miejscu. Podczas konkursu o P? w Lahti Ma?ysz zajmuj?? najwy?sze miejsce w sezonie- 17. W Falun zdoby? 7 pkt za 24 miejsce, w Oslo 4 za 27, natomiast w fina?owych zawodach w Planicy zamkn?? stawk? fina?owej "30". Podsumowuj?c ten sezon, trzeba powiedziec o lekkiej poprawie w skokach Adama Ma?ysza. Dwa miejsca w dwudziestce zawod闚 o P?, kilka w trzeciej dziesi?tce. ??cznie wywalczy? 58 punkt闚 do klasyfikacji pucharowej.Sezon 1999/2000

Na prze?omie sezonu 1999/2000 rol? trenera z ramienia Polskiego Zwi?zku Narciarskiego zaczyna pe?ni? Apoloniusz Tajner. Wraz z psychologiem i fizjologiem zajmuj? si? szkoleniem polskich skoczk闚. Rola i podej?cie tych os鏏 do zagadnie? zwi?zanych ze skoczni?, pozwoli?y Adamowi da? z siebie wszystko. Adam nie powiedzia? jeszcze ostatniego s?owa. Narciarska odyseja trwa wi?c dalej Perfekcyjne opanowanie dynamiki skok闚, dok?adno?? odbicia i du?a lotno?? oraz ch?? walki sportowej mo?e jeszcze przysporzy? wiele rado?ci fanom skok闚 narciarskich w Polsce i na ?wiecie. Adam zacz?? nowy sezon 1999/2000 od 25 miejsca w Pucharze Kontynentalnym w Villach. W Oberstdorfie na skoczni igielitowej zaj?? 5 miejsce. W Pucharze ?wiata bywa?o r?nie czasem nie wszed? nawet do pi??dziesi?tki. Po roku pracy z nowymi szkoleniowcami w klasyfikacji P? zdoby? w sumie 214 punkt闚 i ostatecznie uplasowa? si? na 28 pozycji. 19 razy by? w czo?owej trzydziestce zawodnik闚. Dwukrotnie zdoby? te? Mistrzostwo Polski, a w Mistrzostwach ?wiata w lotach by? szesnasty. Wyniki te ?wiadczy?y, ?e co? zaczyna si? nareszcie zmienia?. W podsumowaniach roku pracy z reprezentacj? trenerzy tak charakteryzowali Adama: „ … Zawodnik perspektywiczny, mocn? stron? zawodnika jest du?a dynamika, dok?adno?? odbicia, du?a lotno??. Na chwil? obecn? zawodnik nr 1 w kraju” Sta?a wsp?praca z psychologiem spowodowa?a popraw? motywacji oraz wiar? w odzyskanie utraconej pozycji w Pucharze ?wiata, kt鏎a wzmocni?a koncentracj? przed skokiem i umiej?tno?? relaksacji po zawodach.

Sezon 2000/2001
Wielka mi?dzynarodowa kariera Ma?ysza rozpocz??a si? od sezonu 2000/2001. Dobre wyst?py na pocz?tku tego sezonu zrodzi?y w?r鏚 polskich kibic闚 wielki apetyt, zaspokojony ju? podczas tradycyjnego Turnieju Czterech Skoczni. Sezon Adam rozpocz?? od wygranej w kwalifikacjach do inauguracyjnego konkursu w Kuopio. Zosta? jednak zdyskwalifikowany za zbyt d?ugie narty (7mm). O znakomitej formie naszego skoczka na treningach w St.Moritz i Ramsau m闚i? Apoloniusz Tajner ju? przed kwalifikacjami w Oberstdorfie. Na Turnieju Czterech Skoczni zacz??o si? „pi?kne skakanie” Adama Ma?ysza i d?ugie pasmo jego zwyci?stw. Adam ?wietnie spisa? si? w pierwszych dw鏂h konkursach. W Oberstdorfie zaj?? 4. miejsce, natomiast w Garmisch Partenkirchen wskoczy? na podium, zajmuj?c 3. pozycj?. Turnieje w Innsbrucku i Bischofshofen wygra? ju? bezapelacyjnie. Po raz pierwszy w historii Polak wygra? jedn? z najwa?niejszych imprez Pucharu ?wiata. Ma?ysz ustanowi? rekordy skoczni w Ga-Pa i w Innsbrucku na Bergisel. Nokautowa? rywali swoimi fenomenalnymi skokami. Jako pierwszy skoczek zebra? w czterech konkursach ponad 1000 punkt闚. Jako pierwszy pokona? drugiego w klasyfikacji ??cznej TCS r?nic? przekraczaj?c? 100 punkt闚. Po siedmiu konkursach w klasyfikacji ??cznej P? zajmowa? ju? 3 pozycj?. W pierwszym konkursie, w Harrachovie zwyci??y? bij?c rekord skoczni 206,5 m. W drugim konkursie konkurenci mocno naciskali. Risto Jussilainen skoczy? 212,5 m. Adam wytrzyma? ten atak! Skoczy? 212 m na dodatek wyl?dowa? z „telemarkiem”, w przeciwie?stwie do konkurencji – wygra? czwarty konkurs z rz?du, ustanawiaj?c rekord kraju w d?ugo?ci skoku. Polak w klasyfikacji P? by? ju? tu? za Schmittem. Z Salt Lake City przylecia? w ??tej koszulce lidera P?. Jednak?e w konkursie, w Hakubie upad? przy pierwszym skoku i ostatecznie zaj?? 鏀m? pozycj?. Wygra? Niemiec M.Schmitt i znowu powr鏂i? na „fotel” lidera. Lecz nie na d?ugo. W Sapporo Adam zn闚 zachwyca swoimi pi?knymi skokami i pewnie wygrywa w obu konkursach. Odbiera Martinowi ??ty trykot i nie oddaje go ju? do ko?ca sezonu. W Willingen ustanawia kolejny w tym sezonie rekord skoczni 151,5 m. Tak daleko jeszcze nikt nie skaka? na normalnej skoczni, to nawet na mamucie by?by dla wielu dobry wynik. W mi?dzyczasie w Lahti odby?y si? tak?e M? w narciarstwie klasycznym, podczas kt鏎ych skoczek z Wis?y zdoby? z?oty medal na ?redniej skoczni. Kilka dni wcze?niej wywalczy? srebro na du?ej, a w pokonanym polu pozostawi? go tylko Martin Schimtt. Po powrocie do kraju rozgrywane by?y Mistrzostwa Polski. Adam nie bra? udzia?u w tych zawodach z powodu choroby. W Skandynawii wygrywa pewnie wszystkie trzy konkursy Turnieju Nordyckiego. Zwyci??aj?c w Trondheim, fenomenalnym skokiem ustanowi? rekord skoczni 138,5 m. Po tym turnieju by?o ju? pewne, ?e nikt nie wydrze naszemu Mistrzowi Kryszta?owej Kuli, kt鏎? odebra? po fina?owym konkursie w Planicy.Wszyscy w naszym kraju oszaleli z rado?ci, tym bardziej, ?e zbli?a? si? olimpijski sezon. ?wi?towano ju? nawet z?ote medale i fetowano nast?pnego po - Wojciechu Fortunie - skoczka na najwy?szym stopniu podium. Kibice oraz liczni fachowcy zapomnieli jednak, ?e skoki s? konkurencj?, w kt鏎ej ?wiatowa czo?闚ka jest bardzo szeroka i wielu zawodnik闚 ostrzy sobie z?by na wygran? w ka?dym presti?owym konkursie.

Sezon 2001/2002
Pocz?tek sezonu 2001/2002 zdawa? si? jednak przyznawa? racj? optymistom. Ma?ysz wygra? do 22 grudnia a? 6 konkurs闚 w P? i przyst?pi? do 50. Turnieju Czterech Skoczni w roli "murowanego" faworyta. Tu nast?pi? pierwszy zaw鏚, a raczej "urealnienie" zbyt wielkich chyba oczekiwa?. Imprez? na skoczniach Niemiec i Austrii zdominowa? Sven Hannawald wygrywaj?c po raz pierwszy w historii wszystkie cztery konkursy TCS. Adam Ma?ysz w Oberstdorfie zaj?? pi?te miejsce. W Ga-Pa by?o trzecie. Innsbruck – drugie miejsce Adama. Fina?owy konkurs w Bischofshofen to najs?abszy wyst?p Polaka, dopiero dziewi?ta pozycja i ostatecznie miejsce poza podium 50 TCS. W Zakopanem, w pierwszym konkursie mimo wspania?ego dopingu kibic闚, zgromadzonych wok? Wielkiej Krokwi, Adamowi Ma?yszowi nie uda?o si? poprawi? 7 pozycji, jak? zajmowa? po pierwszej serii, Polak nieznacznie przekroczy? punkt konstrukcyjny skoczni i osi?gn?? 121 metr闚, ale w niedziel? wygra?. Uca?owa? zakopia?sk? ziemi?, a 70 tysi?cy kibic闚 zgromadzonych wok? skoczni ?piewa?o mu "Sto lat". Po trzydziestu latach od z?otego skoku Wojciecha Fortuny w Sapporo polski sportowiec zn闚 stan?? na podium zimowych igrzysk olimpijskich. Adam Ma?ysz zdoby? medal br?zowy. W pi?knym konkursie na ?redniej skoczni skaka? r闚nie daleko jak Hannawald i Amman, ale dosta? nieco gorsze noty za styl. Na du?ej skoczni Adam zdoby? srebrny medal, z?oto ponownie wywalczy? niesamowity Simon Amman. Wprawdzie Adam nie zdoby? medalu z najcenniejszego kruszcu ale zosta? przecie? dwukrotnym medalist? olimpijskim w skokach narciarskich. To wielki wyczyn i ogromny sukces! Nast?pnie Ma?ysz zaj?? drugie miejsce w konkursie o Puchar ?wiata w Lahti. Mistrzostwa w Lotach nie nale?a?y do udanych. Adam Ma?ysz zaj?? dopiero 18 miejsce. W Harrachovie rozegrano tylko sobotni konkurs. W niedziel? skoki odwo?ano z powodu z?ych warunk闚 pogodowych. Mistrzem zosta? Sven Hannawald, wicemistrzem jego rodak Martin Schmitt. W Szwedzkim Falun Adamowi zabrak?o 0,6 pkt. do zaj?cia miejsca na podium. Na skoczni w Trondheim drugie miejsce Polaka. Po tym konkursie Adam Ma?ysz zapewni? sobie zwyci?stwo w klasyfikacji Pucharu ?wiata w skokach narciarskich. Norweska miejscowo?? jest szcz??liwa dla Polaka - rok temu tak?e tam zosta? najlepszym skoczkiem sezonu. W finale Turnieju Nordyckiego Ma?ysz wywalczy? trzecie miejsce. W og鏊nej klasyfikacji TN by? drugi za Finem M.Hautamaeki. Z powodu do?? silnego wiatru nie odby? si? indywidualny konkurs lot闚 narciarskich w Planicy. Sezon Olimpijski Adam Ma?ysz m鏬? zaliczy? do udanych. Wielokrotnie stawa? na podium, zdoby? dwa cenne medale olimpijskie. W S?owe?skiej Planicy odbiera? swoj? drug? z rz?du Kryszta?ow? Kul?.

Sezon 2002/2003
Przez dwa lata Adam Ma?ysz z dobrym skutkiem pokazywa? nam, ?e mo?na by? najlepszym, kochanym i zachowa? przy tym ch?odn? g?ow?. Zwyci??aj?c, uczy? nas pokory i umiaru. Cho? zapewne nie robi? tego z premedytacj?, efekt osi?gn?? znakomity - sta? si? idolem spragnionych sukces闚 kibic闚. Na pocz?tku sezonu 2002/2003 Adam wprawdzie zn闚 by? w czo?闚ce, ale nie wygrywa?. Sugerowano nawet, ?e zapomnia? jak to si? robi. Ostre, a nawet brutalne s?owa krytyki kierowano tak?e pod adresem Apoloniusza Tajnera. Trener jednak wszystko wytrzyma? i wraz ze swoim podopiecznym przygotowa? sprytny plan, kt鏎y jednak na pocz?tku nie przysporzy? mu zbyt wielu sojusznik闚. Podczas zawod闚 w Zakopanem przy znakomitej publiczno?ci Adam Ma?ysz by? dwa razy drugi. Sven Hannawald „wzi??” wszystko. Wygra? w sobot? i w niedziel?, ustanowi? wspania?y rekord Wielkiej Krokwi – 140 m. Kolejne zawody to konkursy w Japonii. W Hakubie Adam by? pi?ty. W Sapporo dwa razy sz鏀ty. P?niej Kulm – trzeci, a nazajutrz czwarty. W klasyfikacji generalnej P? by? ju? za Janne Ahonenem (lider P?). Ma?ysz opu?ci? konkursy skok闚 o Puchar ?wiata w Willingen i... okaza?o si? to strza?em w "10". Ten chytry manewr uczyniono z my?l? o zbli?aj?cych si? M? w Val di Fiemme. Niewielu jednak przypuszcza?o, ?e "odrodzenie zwyci?skiego Ma?ysza" nast?pi w takim stylu. Polak na skoczniach we w?oskim Predazzo by? bezkonkurencyjny zar闚no na du?ej, jak i na ?redniej skoczni, dos?ownie deklasuj?c rywali. Na dw鏂h skoczniach ustanowi? rekordy ( 136m i na K90 – 107,5m) Ma?ysz dokona? tego, co uda?o si? przed nim tylko trzem zawodnikom – Wirkowi(NOR), Napalkowowi(ZSRR), Aschenbachowi(NRD) zdoby? na Mistrzostwach ?wiata z?ote medale na obu skoczniach. Sympatycznym zdarzeniem w zwi?zku z powitaniem Adama w rodzinnej Wi?le by?o to, ?e pewna starsza kobieta wr?czy?a Mistrzowi kwiaty i pad?a przed nim na kolanaJ Adam po powrocie z mistrzostw zapowiedzia? tak?e walk? o trzeci? z kolei "Kryszta?ow? Kul?". Cel ten oczywi?cie zrealizowa?, wygrywaj?c po koniec sezonu zawody w Oslo oraz dwa konkursy w Lahti, zwyci??y? ponownie w ca?ym Turnieju Nordyckim. W fina?owym konkursie Ma?ysz pobi? sw鎩 rekord ?yciowy skacz?c 225m tym samym wyr闚na? rekord Andreasa Goldbergera. Polak jest pierwszym skoczkiem narciarskim, kt鏎y trzy razy rok po roku zdoby? Puchar ?wiata , pi?knie zapisuj?c si? w kartach skok闚 narciarskich.

Latem 2003 roku Adam zrezygnowa? ze start闚 w Letniej GP i wszystkie swoje przygotowania podporz?dkowa? sezonowi zimowemu.

Sezon 2003/2004
Niestety sezon 2003/ 2004 nie nale?a? do udanych. Pocz?tek zapowiada? si? optymistycznie. Dwa drugie miejsca w Kuusamo pozwoli?y Adamowi na obj?cie prowadzenia w klasyfikacji generalnej PS, lecz juz w Engelbergu ??ta koszulka lidera pow?drowa?a do Roar Ljoekelsoeya. W kolejnych konkursach nasz Mistrz nie radzi? sobie za dobrze dlatego po TCS (gdzie zosta? ostatecznie sklasyfikowany na 19 miejscu), zrobi? sobie kr鏒k? przerw? i nie pojecha? do Liberca. Odpoczynek i treningi zaowocowa?y podczas kolejnych zawod闚 w Polsce. Skoczek z Wis?y nie zawi鏚? swoich kibic闚 w Zakopanem. Dwa razy stawa? na drugim stopniu podium. W Hakubie natomiast nawet nie zakwalifikowa? si? do serii fina?owej. W kolejnych konkursach by?o dobrze jednak bez wi?kszych sukces闚 Adama. W Mistrzostwach ?wiata w lotach zaj?? 12 pozycj?. W lutym podczas serii treningowej w Salt Lake City Adam Ma?ysz mia? wypadek. Przewr鏂i? si? i uderzy? g?ow? o twardy zeskok wynikiem czego by?a utrata przytomno?ci na kilkana?cie sekund. Na szcz??cie nie odni鏀? wi?kszych obra?e?, jednak nie wyst?pi? juz w ?adnym z konkurs闚 Pucharu ?wiata. Nasz najlepszy skoczek zako?czy? sezon na 12 miejscu w kwalifikacji generalnej.

Podczas LGP w 2004 r. Adam Ma?ysz by? bezkonkurencyjny. Wygrywa? jak za dawnych czas闚, nie daj?c szans rywalom. Dopiero dwa ostanie konkursy z tego cyklu wygra? inny zawodnik.

Wydawa?oby si? ze w skokach narciarskich juz wi?cej osi?gn?? nie mo?na, ale niewykluczone ?e w nadchodz?cym sezonie Adam jeszcze nie raz nas zaskoczy...


Sezon 2004/2005
Pocz?tek sezonu zdawa? si? by? wielk? niewiadom?. Dotychczasowego trenera kadry-Apoloniusza Tajnera zast?pi? m?ody, niedo?wiadczony Heinz Kuttin. Zatrudnienie Austriaka w Polsce by?o w wielkim stopniu dzie?em medi闚 i Ma?ysza. Adam chcia? z nim wsp?pracowa?, a prasa, radio i telewizja na pocz?tku zach?ysn??y si? „b?yskotliwo?ci?” trenera, kt鏎y obiecywa? medale Ma?ysza i siln? dru?yn?. Prasa pisa?a o tym z zachwytem i wiar? w nadej?cie „nowej jako?ci”. Kuttin by? ?wietnym skoczkiem, ale jako trener nie mia? ?adnych osi?gni??. Podczas pierwszych zawod闚 w fi?skim Kuusamo Ma?ysz skaka? przeci?tnie, plasuj?c si? dwukrotnie na 19 pozycji. Miesi?c p?niej w czeskim Harrachovie pierwszy raz przestraszy? swoich najwi?kszych rywali. Przy dopingu kilkunastu tysi?cy polskich kibic闚 zwyci??y?, przerywaj?c dominacj? lidera Pucharu ?wiata, Janne Ahonena. Do Turnieju Czterech Skoczni przyst?powa? z pozycji jednego z faworyt闚. Dwa razy stan?? na podium: w Oberstorfie (3. miejsce) i Innsbrucku (2. miejsce), w pozosta?ych dw鏂h konkursach plasowa? si? na 7. pozycji. Ostatecznie ca?y turniej uko?czy? tu? za podium, przegrywaj?c zaledwie o 1.8 pkt. z Austriakiem Thomasem Morgensternem. Stycze? okaza? si? bardzo udanym miesi?cem dla polskiego skoczka. Ma?ysz wygra? loty narciarskie w Kulm, drugi konkurs w Titisee-Neustadt przegra? tylko z Jakubem Jand?. Koniec miesi?ca by? wielkim ?wi?tem dla kibic闚, weekend w Zakopanem zosta? zdominowany przez polskiego skoczka. Ma?ysz pierwszy raz w karierze wygra? oba konkursy na Wielkiej Krokwi, w pierwszym dziel?c najwy?szy stopie? podium z Norwegiem Roarem Lyoekelsoeyem. Polska ekipa postanowi?a opu?ci? nast?pne zawody w Japonii i w zamian szlifowa? form? przed zbli?aj?cymi si? Mistrzostwami ?wiata. Ma?ysz broni? z?ota wywalczonego dwa lata wcze?niej na obu obiektach w Pragelato. Trenerzy, eksperci i kibice liczyli, ?e w Oberstdorfie w??czy si? do walki o medale. Jednak wyje?d?a? z Niemiec w nie najlepszym nastroju. Orze? z Wis?y skaka? przeci?tnie: na skoczni K-90 zaj?? 6. miejsce, na du?ym obiekcie by? dopiero 11-ty. Zawody dru?ynowe polska ekipa uko?czy?a odpowiednio na 6 i 9 pozycji. Forma z Mistrzostw ?wiata ju? do ko?ca sezonu nie uleg?a poprawie. W sze?ciu ostatnich konkursach tylko raz, w Kuopio, stan?? na podium (3. miejsce). Ostatecznie w generalnej klasyfikacji Pucharu ?wiata znalaz? si?, podobnie jak w Turnieju Czterech Skoczni, tu? za podium (zdoby? 1201 pkt.).

Lato 2005
Ma?ysz wystartowa? zaledwie w trzech z o?miu konkurs闚 Letniej Grand Prix. W Hinterzarten by? 18-ty, w Zakopanem 26-ty a w Bischofshofen zaj?? 20. miejsce. Ca?y letni sezon uko?czy? na 42 pozycji.

Sezon 2005/2006
Sezon olimpijski zacz?? si? niespodziewanie ?le. O s?abej dyspozycji skoczka ?wiadczy fakt, ?e dwa razy znalaz? si? na 5. miejscu- w Kuusamo i Lillehammer, w pozosta?ych zawodach zajmowa? pozycje pod koniec pierwszej dziesi?tki. Zapewne nikt si? nie spodziewa?, ?e to co najgorsze nadejdzie w trakcie trwania Turnieju Czterech Skoczni. W pierwszej cz??ci imprezy, na niemieckich obiektach w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen skoczek z Wis?y zaj?? 13- oraz 21. miejsce. Trener Kuttin wiedz?c, ?e jego podopieczny nie ma ju? ?adnych szans ?eby w??czy? si? w walk? o ko?cowe podium, wycofa? Ma?ysza z pozosta?ej cz??ci turnieju. Dla odnotowania dodajmy, ?e Polak zaj?? 34 pozycj?. Zrezygnowana r闚nie? z wyjazdu do Japonii. Ma?ysz skaka? na nartach o przesuni?tym ?rodku ci??ko?ci. Przeszed? treningi na ma?ej skoczni, pod okiem wujka i pierwszego trenera-Jana Szturca. By? po korekcie sylwetki dojazdowej i wyj?cia z progu. Te operacje i zmiany zrobiono miesi?c przed igrzyskami. Wtedy te? zacz??y si? konsultacje z profesorem ?o??dziem, fachowcem tej miary, co nasze wielkie olimpijskie nadzieje. Przed Igrzyskami Olimpijskimi Ma?ysz wyst?pi? tylko w zawodach w Zakopanem. Przed polsk? publiczno?ci? skoczek zaprezentowa? niestabiln? jeszcze form?, w sobotnim wieczornym konkursie by? czwarty, dzie? p?niej – czternasty. Nie nale?a? do grona faworyt闚 do zdobycia medalu olimpijskiego, jednak kibice wierzyli, ?e pomimo s?abszej formy sprawi we W?oszech niespodziank?. W pierwszej serii konkursu na skoczni normalnej skoczy? 101,5m i do zajmuj?cych wsp鏊nie drug? pozycj? Janne Ahonena i Thomasa Morgensterna traci? 4,5 pkt. W drugiej pr鏏ie wyl?dowa? metr dalej, co da?o mu ostatecznie 8. miejsce. Sze?? dni p?niej na du?ym obiekcie zaj?? dopiero 14-t? lokat?. W konkursie dru?ynowym polska ekipa zaj??a bardzo dobre – 5. miejsce, wyprzedzaj?c Japo?czyk闚, Rosjan i Szwajcar闚. Po igrzyskach olimpijskich Ma?ysz by? z?y, smutny, rozczarowany. Zgubi? b?ysk i to nie tylko w locie, ale przede wszystkim w oku. M闚i?, ?e potrzebuje motywacji, cho? nie potrafi? wyt?umaczy?, co kryje si? za tymi s?owami. Wspomina? o mo?liwo?ci zako?czenia kariery. Ko?c闚ka sezonu by?a dla naszego skoczka pomy?lna. 7 marca 2006 roku to bardzo wa?na data w karierze Ma?ysza: 3. miejsce w Kuopio. Przekona? wszystkich - a przede wszystkim siebie - ?e mo?e walczy? z najlepszymi i stawia? na podium Pucharu ?wiata. Ale ten nowy Ma?ysz jest mo?e nawet wi?kszym bohaterem ni? sensacyjny zwyci?zca Turnieju Czterech Skoczni w 2001. To cz?owiek, kt鏎y wystartowa? w Pucharze ?wiata po raz 231 w karierze. W ko?cu, po 406 dniach bez wygranej w Pucharze, Ma?ysz zwyci??y? po raz sz鏀ty w karierze w Oslo. To pomog?o uwierzy? skoczkowi, ?e sta? go jeszcze na walk? z najlepszymi. Z dorobkiem 634 punkt闚 zaj?? 9. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Lato 2006
Po zako?czeniu sezonu zarz?d Polskiego Zwi?zku Narciarskiego postanowi? zrezygnowa? z us?ug Heinza Kuttina. Trenerem reprezentacji zosta? Hannu Lepistoe, do?wiadczony Fin, kt鏎ego podopieczni osi?gali przez wiele lat ogromne sukcesy. Pierwsze sukcesy pod wodz? nowego trenera Ma?ysz osi?gn?? ju? po kilku miesi?cach wsp?pracy. Zwyci??y? w czterech konkursach Letniej Grand Prix. Na Wielkiej Krokwi awansowa? z 5. miejsca na najwy?szy stopie? podium, pokonuj?c Austriaka Gregora Schlierenzauera i S?owe?ca Jerneja Damjana. Nasz skoczek ca?kowicie zdominowa? zawody w Niemczech, wygrywaj?c w Hinterzarten, Kliengenthal i Oberhofie. Zwyci??y? w ca?ym letnim cyklu, wyprzedzaj?c o 59 pkt. Austriaka Wolfganga Loitzla.

Sezon 2006/2007
Adam Ma?ysz zaczyna? ten sezon z ogromnymi nadziejami, przede wszystkim na kolejny medal Mistrzostw ?wiata. Inauguracja Pucharu ?wiata w Kuusamo nie wypad?a jednak korzystnie. W bardzo trudnych warunkach w Finlandii Polak zaj?? 34. miejsce i podobnie jak wielu innych skoczk闚 ze ?wiatowej czo?闚ki nie zakwalifikowa? si? do drugiej serii. Sobotnie zawody nie dosz?y do skutku. Tydzie? p?niej, w konkursach przeniesionych z Trondheim do Lillehammer uplasowa? si? na 15-tym i 3. miejscu. Dwa tygodnie przerwy spowodowane odwo?aniem rywalizacji w czeskim Harrachovie, bardzo dobrze wp?yn??y na Ma?ysza, kt鏎y zaj?? 3. i 6. pozycj?. Walk? o drugie zwyci?stwo w Turnieju Czterech Skoczni rozpocz?? skokiem na najni?szy stopie? podium w Oberstdorfie. 12. miejsce w nast?pnym konkursie na niemieckiej skoczni w Garmisch-Partenkirchen by? rozczarowaniem. W drugiej cz??ci turnieju znalaz? si? na 6. i 8. miejscu i w ca?ej imprezie by? si鏚my. Po zawodach w na mamuciej skoczni w Vikersund (8. miejsce) przyszed? czas na Zakopane. W przeci?gu dw鏂h dni na Wielkiej Krokwi uda?o si? rozegra? zaledwie jedn? seri?, w kt鏎ej Ma?ysz by? pi?ty. Tydzie? p?niej wygra? pierwszy w sezonie konkurs w Oberstdorfie, w drugim by? tu? za podium. W Titisee-Neustadt okaza? si? dwukrotnie niepokonany. W ostatnich przed Mistrzostwami ?wiata zawodach w niemieckim Kliengenthal i Willingen zaj?? 3. i 7. miejsce. Skoczkowie walk? o medal rozpocz?li na du?ej skoczni w Sapporo. Ma?ysz skoczy? 123 m, o dwa bli?ej od prowadz?cego Szwajcara Simona Ammanna. Do drugiego, Fina Harriego Olli, traci? zaledwie 1.8 pkt. W drugim skoku Polak wyl?dowa? na 133 metrze, a to wystarczy?o zaledwie do czwartego miejsca. Wygra? Ammann. Dzie? p?niej w konkursie dru?ynowym polska ekipa dostarczy?a kibicom zaskakuj?co du?o emocji. Pierwsz? seri? Polacy zako?czyli na 4. miejscu, ze strat? zaledwie 3 pkt. do trzecich Japo?czyk闚. Po fatalnej drugiej pr鏏ie Roberta Matei spadli?my na 5. pozycj?, wyprzedzili nas Finowie. W nieoficjalnej tabeli indywidualnej Ma?ysz zaj?? 2. miejsce. 3 marca 2007 roku pozostanie na d?ugo w pami?ci polskich kibic闚. Na obiekcie o punkcie konstrukcyjnym K-90 Adam Ma?ysz odda? dwa najd?u?sze skoki (102m i 99.5m) i z mia?d??c? przewag? 22.5 pkt. nad Ammannem zdoby? sw鎩 czwarty z?oty medal Mistrzostw ?wiata. Z ogromn? rado?ci? przyst?pi? do walki o kolejn? Kryszta?ow? Kul?. Skoczek z Wis?y wygra? trzy konkursy pod rz?d w Lahti, Kuopio i Oslo (si鏚me zwyci?stwo w karierze na skoczni Holmenkollen) i przypomina? tego zawodnika, kt鏎y deklasowa? rywali w pierwszych wy?mienitych sezonach. Po sobotnich obj?? prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu ?wiata. W drugim konkursie w Oslo zaj?? 5.miejsce i zwyci??y? w ca?ym Turnieju Nordyckim. Podczas ostatniego weekendu w sezonie na Letalnicy w Planicy Ma?ysz wygra? wszystkie trzy konkursy. Pierwszy raz w karierze wygra? na tej skoczni. Ponadto pierwszy raz wygra? trzy konkursy w przeci?gu jednego weekendu. 25 marca Adam Ma?ysz odni鏀? 38 zwyci?stwo w Pucharze ?wiata i do wyr闚nania rekordu Fina Matti Nykaenen brakuje mu ju? tylko sze?? triumf闚. W ko?cowej klasyfikacji wygra? z ??czn? ilo?ci? punkt闚 - 1453, wyprzedzaj?c drugiego Andersa Jacobsena o 134 pkt. Tym samym Adam Ma?ysz jako drugi skoczek w historii, po Nykaenenie czwarty raz si?gn?? po Kryszta?ow? Kul?.

Lato 2007
To by?o kolejne udane lato w wykonaniu Adama Ma?ysza. drugie miejsca w Hinterzarten, Courchevel i Einsiedeln, trzecie w Pragelato i Zakopanem. W drugim konkursie na Wielkiej Krokwi odda? dwa najd?u?sze skoki i by? ju? niepokonany. Pozosta?e miejsce na podium zaj?li b?d?cy w dobrej formie Austriacy – Thomas Morgenstern i Wolfgang Loitzl. Polak nie wystartowa? z czterech ostatnich konkursach w Japonii Niemczech i w ca?ej Letniej Grand Prix zaj?? drug? pozycj?, trac?c 109 pkt. do Morgensterna.

Sezon 2007/2008
Inauguracyjny konkurs Pucharu ?wiata w Kuusamo w sezonie 2007/2008 przyni鏀? Adamowi Ma?yszowi 16. pozycj?. Pocz?tek nie by? wi?c wymarzony, zw?aszcza, ?e w poprzednim sezonie Ma?ysz okaza? si? najlepszy i wywalczy? Kryszta?ow? Kul?. W kolejnych konkursach nowego sezonu, rozgrywanych w norweskim Trondheim, "Orze? z Wis?y" wskoczy? ju? do "10" zajmuj?c 7. i 8. lokat?. Po norweskim weekendzie skoczkowie przenie?li si? do Austrii, by 13 i 14 grudnia stoczy? walk? na skoczni HS-98 w Villach. Ma?ysz zako?czy? w闚czas zmagania na 10. i 9. miejscu. Ostatnie zawody przed ?wi?tami Bo?ego Narodzenia odby?y si? w Engelbergu. W pierwszym konkursie Mistrz z Wis?y po raz kolejny w tym sezonie zaj?? 10 lokat?, natomiast drugi dzie? rywalizacji w Szwajcarii zako?czy? na 13. pozycji. Jak co roku, po ?wi?tach zosta? zainaugurowany Turniej Czterech Skoczni - jedna z najbardziej presti?owych imprez sezonu. Start w tegorocznym TCS nasz najlepszy skoczek rozpocz?? od 17. miejsca podczas konkursu w Oberstdorfie. Kolejny konkurs, na nowej skoczni w Ga-Pa przyni鏀? Ma?yszowi wi?cej szcz??cia - Polak by? wtedy pi?ty. Trzeci konkurs w ramach TCS w Innsbrucku nie odby? si?. Przeszkod? by? zbyt silny wiatr. W zwi?zku z tym, dwa ostatnie konkursy Turnieju przeprowadzono w Bischofshofen, gdzie Ma?ysz by? 9. i 6. Ostatecznie, w ca?ym TCS zaj?? dobre, czwarte miejsce. Tydzie? p?niej, w Predazzo, nie by?o ju? tak dobrze. Zawody we W?oszech dla „Or?a z Wis?y” zako?czy?y si? fatalnie – Polak ani w pierwszym ani w drugim konkursie nie awansowa? do drugiej serii, ko?cz?c zmagania na 46. i 40. miejscu. Bardzo s?abo Ma?ysz spisa? si? tak?e w zawodach lot闚 w Harrachovie. Po nieudanych startach we W?oszech i Czechach przysz?a kolej na wyczekiwane przez polskich kibic闚 i wielu skoczk闚 konkursy w Zakopanem. W pi?tkowych zmaganiach „Orze? z Wis?y” zaj?? 11. pozycj?, w sobot? konkurs zosta? odwo?any i przeniesiony na niedziel? - Ma?ysz uko?czy? go tu? za podium, na czwartym miejscu. Jak si? p?niej okaza?o, czwarta lokata w Zakopanem by?a najlepszym wynikiem skoczka z Wis?y w sezonie 2007/2008. Po zmaganiach na Wielkiej Krokwi, nadszed? czas na konkursy w Japonii, w kt鏎ych Ma?ysz nie wzi?? udzia?u. Niez?y wyst?p Polak zaliczy? Libercu, zajmuj?c 7. i 9. pozycj? oraz w Willingen – 11. lokata. W nast?pnych zawodach rozgrywanych w Skandynawii, Adam Ma?ysz zaj?? nast?puj?ce miejsca: 7. i 12. w Kuopio, 11. w Lillehammer – podobnie jak w Oslo. Sezon zako?czy?y tradycyjnie zawody na najwi?kszej skoczni ?wiata – Letalnicy w Planicy, gdzie czterokrotny mistrz ?wiata by? 9. i 12, a w klasyfikacji ko?cowej Pucharu ?wiata Polak znalaz? si? na 12. lokacie.

Lato 2008
W LGP 2008 „Orze? z Wis?y” wypad? o wiele gorzej ni? rok wcze?niej. Zawody w Hinterzarten Adam Ma?ysz uko?czy? na 22. pozycji, w Zakopanem by? 30. i 15. Podczas zawod闚 w Klingenthal zosta? sklasyfikowany na 18. miejscu,a w fina?owym konkursie w Libercu uplasowa? si? na 9. lokacie. W klasyfikacji ko?cowej LGP 2008 zaj?? 34. miejsce.

Sezon 2008/2009
Mimo nie najlepszej pierwszej cz??ci sezonu, ko?c闚ka w wykonaniu Ma?ysza by?a znakomita. Jak co roku, ko?cem listopada nast?pi?a inauguracja sezonu w fi?skim Kuusamo. Tym razem Adam Ma?ysz by? 14. Nast?pnie skoczkowie udali si? do Trondheim, gdzie przeprowadzono dwa konkursy, w kt鏎ych „Orze? z Wis?y” nie b?yszcza? (25. i 27. miejsce). Po zawodach w Norwegii sztab szkoleniowy podj?? decyzj?, ?e Polak nie wystartuje w Pragelato. „Orze? z Wis?y” powr鏂i? do rywalizacji w Pucharze ?wiata podczas konkurs闚 w Engelbergu, ale ponownie nie zachwyci?, zajmuj?c 21. i 18. lokat?. Turniej Czterech Skoczni tak?e nie zacz?? si? dla Ma?ysza udanie. W Oberstdorfie by? 27. a do II serii awansowa? jako „lucky loser”, natomiast w Garmish-Partenkirchen uko?czy? zmagania na 37. lokacie. P?niej Polak pojecha? do Austrii i w Innsbrucku zaj?? 15. miejsce, po czym podj?? decyzj?, ?e nie pojedzie na ostatnie zawody Turnieju do Bischofshofen. Nasz najlepszy skoczek nie wzi?? tak?e udzia?u w konkursach lot闚 w Bad-Mitterndorf. Zwr鏂i? si? w闚czas z pro?b? o pomoc do by?ego trenera kadry – Fina Hannu Lepistoe, kt鏎y wkr鏒ce zosta? indywidualnym szkoleniowcem „Or?a z Wis?y”. W stolicy polskich Tatr Adam Ma?ysz by? 8. i 12. Podczas pr鏏y przedolimpijskiej w Vancouver by?o jeszcze lepiej – skoczek z Wis?y zaj?? 8. i 4. pozycj?. Podobnie jak przed rokiem, Polak nie startowa? w Japonii, natomiast w Willingen zaj?? 27., a w Klingenthal 9. lokat?. P?niej nadesz?a chwila na kolejn? przerw? – tym razem nasz najlepszy skoczek nie pojecha? na zawody na mamucie w Oberstdorfie. Tydzie? p?niej rozpocze?a si? najwa?niejsza impreza sezonu – mistrzostwa ?wiata w czeskim Libercu. Adam Ma?ysz jecha? tam jako obro?ca tytu?u na ?redniej skoczni. Niestety, w Libercu Ma?ysz nie spisa? si? tak dobrze jak przed dwoma laty w Sapporo i na skoczni ?redniej zaj?? 22. miejsce. Zmagania na skoczni du?ej uko?czy? natomiast na 12. pozycji. Po mistrzostwach odby? si? Turniej Skandynawski. W Lahti czterokrotny mistrz ?wiata zosta? sklasyfikowany na 24. lokacie. W kolejnym konkursie Turnieju Skandynawskiego, w Kuopio, po prawie dw鏂h latach Adam Ma?ysz zn闚 stan?? na podium Pucharu ?wiata, zajmuj?c trzecie miejsce. Dobrze spisa? si? tak?e w Lillehammer, gdzie zosta? sklasyfikowany tu? za podium. Kolejne zawody rozegrano na mamucim obiekcie w Vikersund. Ma?ysz uplasowa? si? w闚czas na 8. miejscu. Ostatnie zawody sezonu odby?y si? w Planicy. W pierwszym z nich Polak zaj?? drug? lokat?, a lepszy od niego by? tylko zwyci?zca klasyfikacji generalnej Gregor Schlierenzauer. Dzie? p?niej w zawodach dru?ynowych Ma?ysz, wsp?nie z kolegami z reprezentacji, odni鏀? historyczny sukces je?li chodzi o zmagania dru?ynowe. Nasza kadra uplasowa?a si? na drugim miejscu. Fina?owy konkurs Mistrz z Wis?y ponownie uko?czy? na drugiej pozycji. W klasyfikacji ko?cowej Pucharu ?wiata 2008/2009 Adam Ma?ysz zosta? sklasyfikowany na 13. miejscu.

Lato 2009
Polak rozpocz?? od sz鏀tego miejsca w Hinterzarten, nast?pnie dwa razy z rz?du – w Pragelato i Courchevel stan?? na drugim stopniu podium. W Einsiedeln by? 11., a w Zakopanem 3. i 21. W Sapporo i Klingenthal nie startowa?, a tegoroczn? Letni? Grand Prix uko?czy? na trzecim miejscu.

Sezon 2009/2010
Sezon zacz?? si? wyj?tkowo - Adam Ma?ysz nie zakwalifikowa? si? do konkursu w Kuusamo. Jednak tydzie? p?niej w Lillehammer wszystko wr鏂i?o do normy i Polak zaj?? w闚czas 3. i 8. lokat?. Kolejnym przystankiem P? by? Engelberg, gdzie rozegrano trzy konkursy, w kt鏎ych Ma?ysz zajmowa? kolejno 12., 23. i 8. pozycj?. Nast?pnie, w pierwszym konkursie Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie, "Orze? z Wis?y" znalaz? si? na 8. miejscu. W noworocznych zmaganiach w Ga-Pa uplasowa? si? na 11. lokacie. Podczas drugiej cz??ci TCS, rozgrywanej na obiektach austriackich, Polak dwukrotnie zaj?? miejsca w czo?owej "10" - w Innsbrucku by? 7. a w Bischofshofen 9. Po Turnieju nadszed? czas na loty w Bad Mitterndorf, gdzie Adam Ma?ysz uplasowa? si? na 7. i 8. miejscu. Po tych zawodach Polak mia? dwutygodniow? przerw?, gdy? nie polecia? na konkursy do Sapporo. W kolejnych zmaganiach, kt鏎e mia?y miejsce w Zakopanem, skoczek z Wis?y uplasowa? si? na 5. i 4. pozycji. W kolejnych w tym sezonie zawodach lot闚 narciarskich, kt鏎e odby?y si? w Oberstdorfie, Ma?ysz by? 6. Natomiast w Klingenthal, na ostatnich zawodach P? przed igrzyskami olimpijskimi, nasz najlepszy skoczek zaj?? 2. miejsce, tu? za Simonem Ammannem. Sytuacja z Klingenthal powt鏎zy?a si? na igrzyskach olimpijskich w Vancouver - Adam Ma?ysz dwukrotnie zaj?? drugie miejsce i wywalczy? dwa srebrne medale, przegrywaj?c z Ammannem. Po powrocie z Vancouver Polak wystartowa? w Wi?le w konkursie Pucharu Kontynentalnego, w kt鏎ym zaj?? pierwsze miejsce. Podczas P? w Lahti i Kuopio Polak zn闚 przegra? tylko z Simonem Ammannem. W Lillehammer stan?? na najni?szym stopniu podium, a na nowej skoczni w Oslo ponownie uplasowa? si? tu? za "Simim". W klasyfikacji generalnej sezonu 2009/2010 Polak zosta? sklasyfikowany na pi?tym miejscu. Na koniec sezonu skoczkowie wzi?li udzia? w mistrzostwach ?wiata w lotach w s?owe?skiej Planicy. Nasz najlepszy skoczek zaj?? podczas tej imprezy 4. lokat?.

Lato 2010
Tegoroczne lato Adam Ma?ysz mo?e uzna? za udane. Zacz??o si? od zwyci?stwa w Hinterzarten. W drugim konkursie LGP, kt鏎y odby? si? we francuskim Courchevel, Polak zaj?? lokat? tu? za podium. Nast?pnie w Einsiedeln wywalczy? drugie miejsce, przegrywaj?c jedynie z Japo?czykiem Daiki Ito. P?niej przysz?a pora na konkursy w Wi?le. Zawody LGP na skoczni im. Adama Ma?ysza odby?y si? wtedy po raz pierwszy w historii. Pierwszy konkurs, kt鏎y mia? miejsce 20 sierpnia, okaza? si? dla Ma?ysza zwyci?ski. Dzie? p?niej "Orze? z Wis?y" uplasowa? si? na 4. lokacie. Po przerwie trwaj?cej ponad miesi?c, skoczkowie udali si? do Liberca, gdzie 1 pa?dziernika odby? si? przedostatni konkurs LGP - Adam Ma?ysz okaza? si? w闚czas najlepszy. Ostatnie zawody tego lata (w Klingenthal) okaza?y si? dla "Or?a z Wis?y" pechowe. Nasz zawodnik zosta? zdyskwalifikowany po pierwszej serii za start na czerwonym ?wietle, co pozbawi?o go szans na zwyci?stwo w klasyfikacji generalnej cyklu. Ostatecznie, Ma?ysz uko?czy? sezon letni na 3. lokacie - podobnie jak w ubieg?ym roku.

Strona i ca豉 jej zawarto嗆 jest w豉sno軼i ©2001-2010 Ma造szomania.com
Wszelkie prawa zastrze穎ne.

Oskryptowanie:ㄆkasz Kokoszkiewicz