Ma造szomania.com - Adam Ma造sz & Skoki Narciarskie
 

: Wspomnienia z Sapporo W. Fortuny cz. I
: Wspomnienia z Sapporo W. Fortuny cz. II
: Wywiad z Andreasem Kuettelem
: Wywiad z Jernejem Damjanem
: Wywiad ze Stefanem Hula
: Wywiad z Gregorem Schlierenzauerem


Zasady punktacji

Ile punkt闚 dostaje si? za miejsca od 1 do 30?

Gdy zawodnik zdoby? 28 miejsce w konkursie. Bez wzgl?du na to jaki to by? konkurs i gdzie, dostaje pewn? ilo?? punkt闚. W tym wypadku by?o by to punkt闚 3. Je?li jednak chcemy policzy? punkty wszystkim zawodnikom, a jest to przydatne wtedy kiedy po zawodach w TV realizator nie poka?e tabeli klasyfikacji Pucharu ?wiata to mo?ecie skorzysta? z poni?szej tabeli

Miejsce Punkty
1. 100
2. 80
3. 60
4. 50
5. 45
6. 40
7. 36
8. 32
9. 29
10. 26
11. 24
12. 22
13. 20
14. 18
15. 16
16. 15
17. 14
18. 13
19. 12
20. 11
21. 10
22. 9
23 8
24. 7
25. 6
26. 5
27. 4
28. 3
29. 2
30. 1


Jak punktuje si? poszczeg鏊ne skoki?

Jak punktuje si? skoki? To proste. Na skoczni K-120 m punktuje si? tak:

1. Za uzyskanie skoku r闚nemu 120m (punkt K) zawodnik otrzymuje 60 punkt闚.
2. Za ka?dy metr dalej lub bli?ej od punktu K dostaje si? 1,8 punktu wi?cej lub mniej
3. Odrzuca si? dwie skrajne noty, a pozosta?e sumuje si?.
4. Wyniki z wszystkich punkt闚 sumuje si?.

Przyk?ad: skok=151,5 m noty= 15,5 16 16 16,5 16
1. 60 pkt
2. 31,5 pkt x 1,8 pkt = 56,7 pkt
3. 48 pkt
4. 60 + 56,7 + 48 = 164,7 pkt

Nowe zasady wprowadzone podczas LGP w 2009 roku:1. Wsp?czynnik "f"

Okre?la w jaki spos鏏 d?ugo?? rozbiegu przek?ada si? na skok. Przyjmuje si?, ?e 1 m rozbiegu odpowiada oko?o 5 m lotu skoczka. Wsp?czynnik ten b?dzie jednak?e kalkulowany odr?bnie dla ka?dego obiektu.

Przyk?ad: Je?li w por闚naniu ze skoczkiem A, skoczek B skacze z rozbiegu ni?szego o jedn? belk? (50 cm kr鏒szy rozbieg), do jego noty ko?cowej zostanie dodanych 4,5 punktu, co wynika z dzia?ania: 1,8pkt/m * (50% * 5m) = 4,5 pkt. Je?li natomiast skoczek B np. z powodu silniejszego wiatru w plecy, skaka?by z wy?szej belki ni? skoczek A, to odj?toby mu 4,5 pkt.

2. Przelicznik odleg?o?ci ze wzgl?du na wiatr

Wz鏎: ?w = TWS * (HS - 36)/20
HS - rozmiar skoczni tzw. Hill Size
TWS - si?a wiatru w m/s
?w - wp?yw wiatru na d?ugo?? skoku

Przyk?ad: Skoczek uzyskuje 119,5 m na skoczni HS130, skacz?c przy wietrze 1,55 m/s w plecy. Wynik w/w formu?y to 7.28 m, kt鏎e zaokr?gla si? z dok?adno?ci? do p? metra, co daje 7,5 m. Ostatecznie zawodnikowi zostaje zaliczona odleg?o?? 127 m.

Strona i ca豉 jej zawarto嗆 jest w豉sno軼i ©2001-2010 Ma造szomania.com
Wszelkie prawa zastrze穎ne.

Oskryptowanie:ㄆkasz Kokoszkiewicz