Ma造szomania.com - Adam Ma造sz & Skoki Narciarskie
 

: Wspomnienia z Sapporo W. Fortuny cz. I
: Wspomnienia z Sapporo W. Fortuny cz. II
: Wywiad z Andreasem Kuettelem
: Wywiad z Jernejem Damjanem
: Wywiad ze Stefanem Hula
: Wywiad z Gregorem Schlierenzauerem


z Dawidem Kowalem (27.01.2005)

Dawid Kowal to przysz?a wielka nadzieja polskich skok闚. W tym zaledwie 17-letnim zawodniku pochodz?cym z Zakopanego, wielu z nas widzi nast?pc? Adama Ma?ysza. Ten sympatyczny ch?opak wraz z kolegami zd??y? ju? wywalczy? srebrny medal na Mistrzostwach ?wiata Junior闚 w Stryn. Oto co mia? do powiedzenia tu? po Mistrzostwach Polski.


Co znalaz?e? pod choink??

S?dz?, ?e jestem ju? du?ym ch?opcem :) ?adnych prezent闚 nie dosta?em.

A jak zacz??e? nowy rok? Jakie? postanowienia?

Obecnie my?l? tylko o tym, aby zaj?? dobre miejsce w nadchodz?cych Mistrzostwach ?wiata Junior闚.

Co spowodowa?o, ?e zosta?e? skoczkiem?

Moja historia ze skokami rozpocz??a si? od tego kiedy to kuzyn zabra? mnie na konkurs w skokach narciarskich. Zrobi?o to na mnie ogromne wra?enie i tak postanowi?em zosta? skoczkiem.

Pami?tasz sw鎩 pierwszy skok?

Je?eli chodzi o pierwszy skok to „zaliczy?em” go w wieku 9 lat. Na szcz??cie wyl?dowa?em bez upadku natomiast z podp鏎k?. Odleg?o?? jak? osi?gn??em wynosi?a 19 metr闚.

Tw鎩 ojciec te? skaka?, czy nie ci??y na Tobie jaka? rodzinna presja?

Rodzina nie wymaga ode mnie ani nie oczekuje super formy. Zero presji.

O ile wiem mia?e? problemy z BMI, czy teraz masz ju? to za sob??

Tak, mia?em problemy z wag? i niestety nie mam ich jeszcze za sob?. Zalecono mi trening, kt鏎y ma zagwarantowa? mi przyrost masy mi??niowej. Opr鏂z tego mam ustalon? specjaln? diet?, kt鏎a wyklucza spo?ywanie s?odyczy.

Jak oceniasz prac? z Stefanem Horngacherem? Co m鏬?by? powiedzie? o tym szkoleniowcu?

Stefan ma ogromny zas鏏 wiedzy, kt鏎ym si? z nami dzieli. Przekazuje nam wiele cennych wskaz闚ek.

Czy treningi r?ni? si? od tych, kt鏎e mia?e? z Heinzem Kuttinem?

Treningi Kuttina by?y znacznie ci??sze od trening闚 Horngahera, r?ni?y si? one ilo?ci? wykonywanych ?wicze?.

Gdzie najlepiej Ci si? skacze?

Wed?ug mnie najlepsze skocznie s? w Hirtenzarten oraz Villach. Poza tym nie przepadam za obiektem w Ramsau.

Preferujesz mniejsze skocznie, takie jak k90 czy raczej te wi?ksze? A mo?e nie ma to dla Ciebie wi?kszego znaczenia?

Najodpowiedniejsze s? te o punkcie k120.

Nigdy nie mia?e? okazji skaka? na skoczni mamuciej, masz jakie? obawy przed pierwszym skokiem?

Jest minimalna presja, ale raczej staram si? o tym nie my?le?. Kolegom si? to po nocach ?ni, mi na szcz??cie nie

A jaki jest Tw鎩 rekord w odleg?o?ci skoku?

Moim rekordem jest 127m, kt鏎e osi?gn??em na Wielkiej Krokwi, ale miejmy nadziej?, ?e nied?ugo si? to zmieni :)

Jaka rzecz w tym sporcie Ci? najbardziej fascynuje?

Zdecydowanie jest to faza lotu. Nie ma nic lepszego ni? „fruwanie”.

Jak oceniasz sw鎩 wyst?p na Mistrzostwach Polski?

Nie jestem zadowolony z moich skok闚. Uwa?am ten wyst?p za nieudany.

Czy korzystacie z us?ug specjalist闚: psycholog闚, fizjolog闚 itd?

Aktualnie korzystamy z pomocy fizjoterapeut闚. Gwarantuj? nam regeneracj? i odnow? biologiczn?.

Dostrzegasz jakie? b??dy, kt鏎e pope?niasz i nad kt鏎ymi musisz popracowa??

Z tego co m闚i? trenerzy sk?ada si? na to wiele element闚, mi?dzy innymi z?e wyj?cie z progu i nieodpowiednia sylwetka podczas lotu.

Twoim idolem jest Janne Ahonen. Dlaczego akurat ten zawodnik?

Jest to bardzo do?wiadczony skoczek, przede wszystkim podziwiam jego styl skakania.

A co ze sprz?tem i warunkami treningowymi, czy pod tym wzgl?dem kadra B odbiega od poziomu kadry A?

Kadra B ma mniejsze mo?liwo?ci, je?li chodzi o testowanie sprz?tu oraz mniej sponsor闚.

Gdy skoki wychodzi?y Ci poni?ej Twoich oczekiwa?, by?y znacznie kr鏒sze ni? by? chcia?, czy kiedykolwiek straci?e? motywacj? do tego, aby kontynuowa? skakanie?

Bywa?y momenty kiedy si? zastanawia?em nad zako?czeniem uprawiania tej dyscypliny sportu, ale nie my?la?em nad tym powa?nie.

Jak poprawi? Ci nastr鎩 po ci??kim dniu?

My?l?, ?e humor mo?e poprawi? mi jaki? ma?y prezencik…

Dzi?kuj? bardzo za rozmow?

Dzi?ki


Malyszomania.com - Kasia

Strona i ca豉 jej zawarto嗆 jest w豉sno軼i ©2001-2010 Ma造szomania.com
Wszelkie prawa zastrze穎ne.

Oskryptowanie:ㄆkasz Kokoszkiewicz