Ma造szomania.com - Adam Ma造sz & Skoki Narciarskie
 

: Wspomnienia z Sapporo W. Fortuny cz. I
: Wspomnienia z Sapporo W. Fortuny cz. II
: Wywiad z Andreasem Kuettelem
: Wywiad z Jernejem Damjanem
: Wywiad ze Stefanem Hula
: Wywiad z Gregorem Schlierenzauerem


z Risto Jussilainenem

Po kontuzji, kt鏎ej nabawi? si? w sezonie 2001/2002 Risto nie mo?e odzyska? dawnej formy. B?d?c na zawodach P? w Harrachovie postanowili?my przeprowadzi? wywiad z tym sympatycznym skoczkiem (11.12.2005).Malyszomania.com: Witamy i sk?adamy gratulacje zaj?cia 11-go miejsca w dzisiejszych zawodach.

Risto Jussilainen: Dzi?kuj?.

Malyszomania.com: Na kt鏎ej skoczni w Harrachovie wolisz skaka? – na normalnej K125 (jak dzisiaj), czy mo?e na du?ej K185?

Risto Jussilainen: Zdecydowanie na du?ej, og鏊nie wol? loty. Je?li dobrze pami?tam to przez jaki? czas mia?em rekord skoczni w?a?nie na mamuciej skoczni w Harrachovie! :)

Czy czujesz si? pewny swojej pozycji w fi?skiej kadrze A?

Risto Jussilainen: Obecnie jest tutaj 7 najlepszych skoczk闚 z kadry. Zdaje sobie spraw? z tego, ?e mam 30 lat i to nie wygl?da dobrze, ?e dalej zajmuje miejsce w kadrze A podczas gdy jest wielu zdolnych, m?odych skoczk闚. Przewiduje, ?e za rok przyjdzie ta zmiana i zostan? „wymieniony”.

Malyszomania.com: Czy to oznacza ze chcesz zako?czy? karier??

Risto Jussilainen: Nie chc?, ale wiem, ?e tak si? w ko?cu stanie...

Malyszomania.com: Jakie masz odczucia co do swojej formy na nadchodz?ce Igrzyska Olimpijskie w Turynie?


Risto Jussilainen: My?l? ?e moje skoki z ka?dymi zawodami s? coraz lepsze i znajd? si? w fi?skiej reprezentacji w Turynie. Chocia? skocznia jest trudna, mo?e zdob?d? jaki? medal :)

Malyszomania.com: Kogo typujesz na zaj?cie czo?owych miejsc na Igrzyskach Olimpijskich?

Risto Jussilainen: Siebie naturalnie :)

Malyszomania.com: Opr鏂z Ciebie oczywi?cie ;)

Risto Jussilainen: W zesz?ym roku konkurs w Turynie by? bardzo ci??ki. S? to bardzo trudne skocznie ze wzgl?du na z?e warunki pogodowe, silny wiatr i jego cz?ste zmiany. Szanse na zwyci?stwo maj? Ci sami skoczkowie, kt鏎zy teraz zajmuj? czo?owe pozycje: Janda, Ahonen, Ma?ysz... Risto :)

Malyszomania.com: Jak oceniasz skocznie w Turynie, s? ?atwe, czy mo?e ci??ko si? na nich skacze?

Risto Jussilainen: S? trudne.. to s? skocznie o nowych profilach, wysokie, powietrze jest bardzo rzadkie, s? problemy z ci?nieniem i to utrudnia skoki w du?ym stopniu.

Malyszomania.com:Wolisz skaka? gdy konkursy skok闚 ogl?da kilkana?cie tysi?cy kibic闚 i atmosfera jest gor?ca – np. jak to ma miejsce w Zakopanem – czy raczej przy mniejszej publiczno?ci?


Risto Jussilainen: Oczywi?cie, ?e wole Zakopane! Np. tydzie? temu w Lillehamer by?o jedynie oko?o 500 kibic闚 i by?o s?ycha? najwy?ej jakie? pojedyncze g?osy. Lepiej skacze mi si? gdy jest du?o wi?cej os鏏, a Zakopane jest po prostu wspania?ym, fantastycznym miejscem.

Malyszomania.com:Kt鏎e skocznie narciarskie lubisz najbardziej?

Risto Jussilainen: W Sapporo, tam jest bardzo dobra skocznia, prawie zawsze oddaje tam dobre skoki.

Malyszomania.com: Jestem ciekawa dlaczego Akseli Kokkonen, Tw鎩 kolega z kadry, w tym sezonie nie skacze w Pucharze ?wiata?

Risto Jussilainen: Skacze, ale obecnie bierze udzia? w konkursach Pucharu Kontynentalnego. Nie jest ostatnio w najlepszej formie, ale jest bardzo m?ody i ma jeszcze du?o czasu. Poza tym jego gorsza dyspozycja zwi?zana jest z jego zesz?orocznym wypadkiem i problem, wydaje mi si?, siedzi w jego g?owie.. Ale podkre?lam ?e jest m?ody i z pewno?ci? wr鏂i jeszcze do skakania w konkursach Pucharu ?wiata.

Malyszomania.com: Miejmy nadziej? ?e jak najszybciej ;) A teraz mo?e kilka pyta? o Finlandii.. :) Kt鏎e ze ?wi?tecznych obyczaj闚 uwa?asz za najbardziej popularne i kt鏎e lubisz najbardziej?

Risto Jussilainen: Podczas ?wi?t du?o jemy, korzystamy z sauny oczywi?cie :) S? to dla nas bardzo rodzinne ?wi?ta, staramy si? wsp鏊nie zrelaksowa?.

Malyszomania.com: A co wtedy jecie?

Risto Jussilainen: Mi?so, ryby i r?ne potrawy typowo fi?skie, mo?e nie b?d? wymienia? tych wszystkich nazw :)

Malyszomania.com: Mo?e lepiej tego nie r鏏.. ;) Masz ju? jakie? plany na tegorocznego sylwestra?

Risto Jussilainen: Niestety ?adnych plan闚 nie mam, bo mam nadziej? ?e w sylwestra b?d? w Ga-Pa gdzie na drugi dzie?, w Nowy Rok , wezm? udzia? w konkursie, wi?c ?wi?towania du?ego w sylwestra nie b?dzie..

Malyszomania.com: No tak, szkoda.. Jakie samochody lubisz? ;)


Risto Jussilainen: Samochody? Szybkie, sportowe...:)

Malyszomania.com: A masz prawo jazdy?

Risto Jussilainen: Tak, mam ju? ponad 10 lat. W Finlandii mo?na uzyska? prawo jazdy po sko?czeniu 18 lat.

Malyszomania.com: To tak jak w Polsce. A jakim samochodem Ty je?dzisz?

Risto Jussilainen: BMW.

Malyszomania.com: Dobry i szybki samoch鏚 ;)

Risto Jussilainen: Tak, poniewa? musz? du?o je?dzi?. Np. latem nie mog?em skaka? na skoczni w Jyv酲kyl, moim rodzinnym mie?cie, gdy? jest ona teraz zamkni?ta, i musia?em 3-4 razy w tygodniu je?dzi? na skocznie do Kuopio, Lahti czy Kuusamo, kt鏎e le?y ok. 600 km od mojego miasta. Dlatego w?a?nie potrzebuj? dobrego samochodu.

Malyszomania.com: Jaka najzabawniejsza sytuacja podczas zawod闚 zdarzy?a Ci si? w Twojej ca?ej karierze? Pami?tasz tak?? Oczywi?cie tak? kt鏎? mo?esz nam opowiedzie? ;)

Risto Jussilainen: Hm.. chyba w tym momencie nie przychodzi mi nic do g?owy.. Poprosz? nast?pne pytanie ;)

Malyszomania.com: Jak d?ugo chcia?by? jeszcze kontynuowa? swoj? karier? skoczka narciarskiego?

Risto Jussilainen: Szczerze m闚i?c nie wiem.. Mam ju? 30 lat, wi?c mo?e w nast?pnym roku czas ju? b?dzie na to. B?d? si? wtedy musia? zastanowi? co chc? dalej robi?. Bycie skoczkiem narciarskim to nie jest wcale taka zabawna sprawa...

Malyszomania.com: No tak, nie mo?na nawet sp?dzi? sylwestra tak, jak naprawd? by si? chcia?o ;)


Risto Jussilainen: Tak... Z czasem robi si? to wszystko nudne, wieczory po zawodach s? nudne, ci?gle jeste?my w tych samych hotelach, te same skocznie narciarskie..

Malyszomania.com: I wci?? te wywiady... ;)

Risto Jussilainen: Poza tym podr?owanie jest uci??liwe, treningi, czasami mam problem z kolanem i plecami. Tak wi?c pewnie zako?cz? karier? za rok, mo?e 2..

Malyszomania.com: A masz ju? jakie? plany co b?dziesz robi? po zako?czeniu kariery?

Risto Jussilainen: Nie mam jakich? du?ych plan闚, ale mam w tej chwili dobrych sponsor闚, rok temu oraz tego lata pracowa?em troch? i je?eli ju? zako?cz? karier?, mam ju? miejsce w kt鏎ym b?d? pracowa?. A mo?e znajd? co? innego... nie wiem jeszcze dok?adnie.

Malyszomania.com: Jaki jest Tw鎩 ulubiony sport, poza skokami narciarskimi?


Risto Jussilainen: Pi?ka no?na. Gram du?o w pi?k? w lecie, ale oczywi?cie nie jest to profesjonalna gra, tylko hobby. Ja musz? skaka?, a pi?ka no?na nie jest dla skoczka dobrym treningiem je?eli gra si? regularnie, co tydzie?. Ale gram nieraz, bo bardzo to lubi?.

Malyszomania.com: Zatem musisz przyjecha? w maju do Polski, kiedy to odbywa si? mecz: skoczkowie narciarscy przeciwko polskim artystom ;)

Risto Jussilainen: Tak, s?ysza?em o tym. W tamtym roku mia?em przyjecha?, ale co? mi wypad?o, nie pami?tam ju? co. Ale chcia?em przyjecha?.

Malyszomania.com: Czekamy na Ciebie w 2006 roku ;) Kt鏎e miejsca w Finlandii m鏬?by? poleci? zagranicznym turystom, np. z Polski?

Risto Jussilainen: Jyv酲kyl oczywi?cie! To bardzo ?adne, letnie miasteczko, nie miasto ;) W Finlandii mamy tylko jedno miasto i to s? Helsinki, a reszta to tylko „miasteczka”- s? za ma?e na miasta. Bardzo ?adne jest Tampere, Turku...

Malyszomania.com: A co my?lisz o Helsinkach? Podobno Finowie nie lubi? tego miasta, bo jest za du?e.

Risto Jussilainen: Nie, nie s?dz?, ?e to jest pow鏚... Helsinki s? za stare i za du?e, to miasto nie jest tak nowoczesne jak inne metropolie. Pomimo swojej wielko?ci ma bardzo w?skie ulice i jest bardzo „skomplikowane”. Jazda samochodem jest nieprzyjemna. Ono nie jest proste i dlatego go nie lubie.

Malyszomania.com: A wi?c lubisz proste rzeczy?

Risto Jussilainen: Zdecydowanie. Helsinki ma bardzo ?adne centrum, ale wszystko jest porozrzucane i trudno si? zorientowa? gdzie co jest ;) Na przyk?ad w Sapporo mieszka kilka milion闚 ludzi, miasto jest du?e, a jednak ?atwo si? tam odnale??...i?? na zakupy. Nie wiem czemu w Helsinkach tak trudno to wszystko przychodzi.

Malyszomania.com: Najbardziej znan? firm? z Finlandii jest Nokia. Jak my?lisz, dlaczego tak si? sta?o, fi?scy skoczkowie narciarscy-tak znani w ca?ej Europie nie s? przez t? firm? sponsorowani?

Risto Jussilainen: Wszyscy my?l?, ?e Nokia jest fi?ska i tak jest, ale nie w ca?o?ci. Ta firma powsta?a w Finlandii, ale jej udzia?y s? w r?kach ludzi z ca?ego ?wiata, wi?c o sponsorowaniu rodak闚 nie mo?na m闚i?, bo to ju? przesz?o na skale mi?dzynarodow?. Nokia, z tego co wiem, sponsoruje dru?yny snowboardowe. Jest to sport m?odych i aktywnych. Taki w?a?nie wizerunek chce sobie ta firma stworzy?.

Malyszomania.com: A jaki masz telefon?

Risto Jussilainen: Noki? :)

Malyszomania.com:Wi?c lubisz t? firm??

Risto Jussilainen: Tak, bardzo...jej telefony s? takie...proste.

Malyszomania.com: Jak? muzyk? preferujesz? Gdzie? przeczyta?y?my, ?e rock’a. Czy to prawda?

Risto Jussilainen: Tak, lubi? ten rodzaj muzyki, ale raczej s?ucham starego, dobrego rock’a... The Rolling Stones, the Doors, AC/DC....z fi?skich grup lubi? HIM i jeszcze kilka innych...ale stare grupy...tak lubie starego rock’a, starego... ja jestem stary wi?c....

Malyszomania.com: 30? Nie m闚 tak! ?ycie si? dopiero zaczyna!...A nasz wywiad niestety ko?czy. By?o nam bardzo mi?o. Dzi?kujemy za po?wi?cony nam czas i ?yczymy powodzenia :)

Risto Jussilainen: Ja r闚nie? dzi?kuje.Strona i ca豉 jej zawarto嗆 jest w豉sno軼i ©2001-2010 Ma造szomania.com
Wszelkie prawa zastrze穎ne.

Oskryptowanie:ㄆkasz Kokoszkiewicz