Ma造szomania.com - Adam Ma造sz & Skoki Narciarskie
 

: Wspomnienia z Sapporo W. Fortuny cz. I
: Wspomnienia z Sapporo W. Fortuny cz. II
: Wywiad z Andreasem Kuettelem
: Wywiad z Jernejem Damjanem
: Wywiad ze Stefanem Hula
: Wywiad z Gregorem Schlierenzauerem


z Dawidem Kowalem (18.06.2005)

Dawid Kowal, m?ody talent z Zakopanego ma wiele zwyci?stw na swoim koncie. Jednymi z jego najwi?kszych sukces闚 s? br?zowy medal w zimowych Mistrzostwach Polski w Karpaczu oraz srebro podczas dru?ynowych Mistrzostw ?wiata Junior闚 w Stryn. Podczas czerwcowych zawod闚 o Puchar Doskona?ego Mleka w kategorii junior, Dawid Kowal wywalczy? srebrny medal. Oto co mia? do powiedzenia ten utalentowany zawodnik tu? po konkursie.


Ostatnio by?e? kontuzjowany, czy ju? wszystko w porz?dku, czy odczuwasz jakie? zmiany?

Tak, ponad miesi?c temu skr?ci?em kostk? mia?em uszkodzon? torebk? stawow? i przez to mia?em za?o?ony gips na dwa tygodnie. Ju? nie odczuwam ?adnych zmian, wszystko jest w porz?dku.

Cz?sto odnosisz kontuzje, jak mo?na si? domy?la? to nie wp?ywa dobrze na Twoj? form?...

Rzeczywi?cie tak mog?oby si? wydawa?, ale na szcz??cie moja forma nie spad?a, co wi?cej zaczynam oddawa? coraz lepsze skoki.

Czy spodziewa?e? si?, ?e zostaniesz przydzielony na ten sezon do kadry C?

Nie by?o to dla mnie zaskoczeniem, gdy? gorzej mi si? skaka?o przede wszystkim z powodu zmiany przepis闚 dotycz?cych wagi, a tak?e kontuzji.

A jaka atmosfera panuje w kadrze C?

Atmosfera jest ?wietna, nie ma ?adnych nieporozumie?.

W tym sezonie nast?pi?y spore zmiany w kadrach. Co o tym s?dzisz?

Uwa?am, ?e przydzielenie zawodnik闚 do poszczeg鏊nych kadr by?o adekwatne do tego w jakiej s? dyspozycji.

A jak uk?ada Ci si? wsp?praca z trenerem Fijasem? Czy zauwa?asz jakie? r?nice w treningu pomi?dzy Fijasem, a Horngaherem?

Obecnie oddajemy wi?cej skok闚, mamy mniej wyjazd闚 i finans闚. Atmosfera w kadrze jest znacznie lu?niejsza, z trenerem m闚imy sobie na "ty".

Ostatnio du?o m闚i?o si? o profesjonalnym podej?ciu do skok闚. By?o sporo zamieszania wok? Mateusza Rutkowskiego. Uwa?asz, ?e dobr? decyzj? by?o usuni?cie Mateusza z kadry?

Wed?ug mnie by?a to dobra decyzja, poniewa? Mateusz wci?? czu? si? bezkarny. W jego zachowaniu nie by?o wida? poprawy, sytuacja si? powtarza?a, nie pomaga?y rozmowy, wi?c nie by?o innego rozwi?zania.

Po wczorajszych treningach wida? by?o, ?e Twoja forma wzrasta...

Wydaje mi si?, ?e teraz mam lepsze wyczucie, w og鏊e lepiej skacze mi si? w sezonie letnim ni? zim?. Na pewno przerwa pomi?dzy sezonami tak?e dobrze mi zrobi?a.

Spodziewa?e? si?, ?e zdob?dziesz dzisiaj tak dobre drugie miejsce?

Nie liczy?em na miejsce w czo?闚ce, my?la?em tylko o tym ?eby odda? jak najlepszy skok.

A m鏬?by? powiedzie? pare s?闚 o konkursie?

Je?li chodzi o warunki na skoczni, to by?y to warunki loteryjne, wia?o od przodu, jednym bardziej innym mniej. Atmosfera by?a bardzo dobra, przysz?o wiele kibic闚, kt鏎zy nas dopingowali.

Czy liczysz na jaki? awans w tym sezonie?

Nie podchodz? do tego w ten spos鏏, bo jak si? my?li o awansie to potem skakanie nie wychodzi. Najwa?niejsze to skupi? si? na oddawaniu jak najlepszym skok闚.

A co ze zgrupowaniami, wyje?d?acie za granic??

Za granic? nie wyje?d?amy za cz?sto, wi?kszo?? czasu sp?dzamy na treningach w kraju.

Co wkr鏒ce planujecie?

20 czerwca wyje?d?amy do Cetniewa na 10 dni, nast?pnie wracamy do Zakopanego, a potem rozpoczynamy zgrupowanie we Frenstacie od 11 lipca.

A nad czym b?dziecie pracowa? na najbli?szym zgrupowaniu?

Ma by? to trening og鏊norozwojowy.

Czy przyja?nisz si? szczeg鏊nie blisko z kt鏎ym? z zawodnik闚?

Tak, od wielu lat przyja?ni? si? z Sebastianem Toczkiem, razem rozpocz?li?my uprawianie skok闚 pod okiem trenera Kazimierza D?ugopolskiego.

A czy kogo? ze skoczk闚 zagranicznych znasz bli?ej?

Nie, nigdy nie mia?em okazji startowa? w konkursach PK ani P?, wi?c nie by?o szansy, aby pozna? jakiego? zagranicznego zawodnika.

Wy - m?odsi - te? macie sporo fanek, wiernych kibic闚...

Nie zauwa?y?em zbytniego zainteresowania wok? mojej osoby, nie zdarza mi si? by? zaczepianym i proszonym o autograf.

A co czujesz siedz?c na belce przed samym skokiem? Odczuwasz trem??

Na treningach jest zero presji, jak przychodz? zawody to du?y stres si? udziela. Im wi?kszy presti? zawod闚, tym wi?ksza trema.

Wielu ludzi widzi w Tobie nadziej? polskich skok闚, jak si? z tym czujesz?

Raczej nie wp?ywa to na mnie w jaki? szczeg鏊ny spos鏏, chocia? wiadomo, mi?o jest us?ysze? taki komplement :)

Skoki kobiet staj? si? coraz bardziej popularne, czy s?dzisz, ?e nadejdzie taki czas, ?e b?d? z wami rywalizowa?y?

Mam nadziej?, ?e nie :) to nie jest sport dla kobiet, wi?c nie polecam jego uprawiania.

Na koniec, jakie prognozy przed wieczornymi zawodami senior闚?

Pewne jest, ?e faworytem do wygranej jest Ma?ysz, drugi Kamil Stoch , a o trzeci? lokat? my?l?, ?e powalczy Wojtek Skupie?.

Dzi?kuj? bardzo za rozmow?.

Dzi?ki.

Ma?yszomania.com - Kasia

Strona i ca豉 jej zawarto嗆 jest w豉sno軼i ©2001-2010 Ma造szomania.com
Wszelkie prawa zastrze穎ne.

Oskryptowanie:ㄆkasz Kokoszkiewicz